วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สายหาดใหญ่-บิ๊กซี

9.สายหาดใหญ่-บิ๊กซี
สถานที่สำคัญที่ขับผ่าน: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, หน้าหอนาฬิกา, ตลาดกิมหยง, หาดใหญ่ใน,
เขตแปดและ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่

           Place pass by : Hatyaiwithayalai school, Kim yhong market, Hatyai Nai, Big C

สายหาดใหญ่-รัตภูมิ

7.สายหาดใหญ่-รัตภูมิ

สถานที่สำคัญที่ขับผ่าน : เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่, โรงเรียนบ้านคลองหวะ, ไทวัสดุหาดใหญ่,
โรงเรียนวัดควนลัง, เทสโก้โลตัสทุ่งตำเสา และสวนพฤกศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ รัตภูมิ

             Place pass by : Central festival Hatyai, Khlongwha school, Thai watsadu Hatyai,
Wat khuanlang school, Tesco Lotus Tungtamsao, Southern literature botanical garden.

สายหาดใหญ่-สงขลาโพธิ์ทอง

6.สายหาดใหญ่-สงขลาโพธิ์ทอง สถานที่สำคัญที่ขับผ่าน :หน้าหอนาฬิกา, ตลาดกิมหยง, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่,
ค่ายเสนาณรงค์, วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, เกาะหมี, ห้าเเยกเกาะยอ, เทสโก้โลตัสสงขลา, เก้าเส้ง
และ อนุบาลสงขลา

            Place pass by : Main market, Khim yhong market, Hatyai withayalai school, Big C, Saenanarong military camp, Hatyai technical college, Kho Mhi, 5 junctions, Tesco Lotus Songkhla, Khao Seng market, Anuban songkhla school
สายหาดใหญ่-บ้านหน้าควน

5.สายหาดใหญ่-บ้านหน้าควนสถานที่สำคัญที่ขับผ่าน : เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่, โรงเรียนบ้านคลองหวะ และบ้านหน้าควน
            Place pass by: Central festival Hatyai, Khlongwha school, Ban Nhakhuan

สายหาดใหญ่-เกาะหมี (สาย33)

4.สายหาดใหญ่-เกาะหมี (สาย33)
สถานที่สำคัญที่ขับผ่าน : หน้าหอนาฬิกา, ตลาดกิมหยง, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย,
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้าหาดใหญ่, ค่ายเสนาณรงค์, วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และเกาะหมี

           Place pass by : Main market, Kimyhong market, Hatyaiwithayalai school, Big C, Saenanarong Military camp, Hatyai technical college, Koh mhi

สายหาดใหญ่-ดินลาน

3.สายหาดใหญ่-ดินลานสถานที่สำคัญที่ขับผ่าน : เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่, โรงเรียนบ้านคลองหวะ, ไทวัสดุหาดใหญ่,
รงเรียนวัดควนลัง และ คูโปต้าหาดใหญ่จักรกล ดินลาน

             Place pass by: Central festival Hatyai, Khlongwha school, Thai watsadu, Wat Khuanlang school, Kubota Hatyai Dhinlan

สายหาดใหญ่-เนินพิชัย.

2.สายหาดใหญ่-เนินพิชัย.


สถานที่สำคัญที่ขับผ่าน : เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่, โรงเรียนบ้านคลองหวะ, ไทวัสดุหาดใหญ่, และ โรงเรียนวัดควนลัง เนินพิชัย


             Place pass by: Central festival Hatyai, Khlongwha school, Thai watsadu Hatyai, Wat Khuanlang school and NuenPhichai